اهداف و چشم انداز

مدیریت شرکت خط مشی خود را در راستای چشم­انداز و سیاست­های تعیین شده به منظور تامین و اجرای اهداف شرکت به شرح ذیل اعلام می­دارد:

  • استقرار نظام­های مدیریتی کارآمد.
  • توسعه نظام کیفی شرکت با رعایت قوانین، مقررات ملی و استانداردهای مرتبط با حصول کیفیت در رابطه با کلیه خدمات وفعالیتهای شرکت.
  • توسعه تفکر اقتصادی در تمامی سطوح در رعایت برنامه زمان­بندی،کاهش هزینه­های تدارکات و اجرا.
  • طراحی ساختار سازمانی با استفاده از چابک­سازی، بهبود کیفی و افزایش بهره­وری سازمان از طریق ایجاد محیط مناسب و استقرار سیستم­های انگیزشی و برقراری روابط مناسب متقابل بین مدیریت وکارکنان.
  • بهبود مستمر فرایندهای موثر بر توسعه کیفی منابع انسانی متخصص و برجسته وفراهم نمودن زمینه رشد و یادگیری از طریق استقرار و اجرای نظام آموزشی پویا.
  • پایش و تجزیه و تحلیل روند پیشرفت سازمان.
  • ترویج مشتری­مداری به عنوان یک اصل محوری در تمام سطوح سازمان با ارائه برنامه­ها، رهنمودها و استراتژی­های سازمانی و با توجه به ارزش نهادن به نیازها و نظرات کارفرمایان.
  • توسعه استراتژیک بازار کسب وکار و استفاده از بازارهای مختلف.
  • اختصاص و استفاده بهینه از ماشین­آلات و تجهیزات مدرن و به روز در راستای تسریع در انجام کارهای محوله و جلب رضایت کارفرمایان.
  • بهره­گیری از شرکت­های همکار، برون­سپاری فعالیت­های قابل واگذاری به شرکت­ها با رعایت صرفه و صلاح شرکت و بهره­مندی از شرکت­های معتبر در این زمینه.