اطلاعات پروژه

کارفرمای اصلی: شركت آهن و فولاد غدیر ایرانیان
کارفرما: شرکت بین الملی مهندسی ایران (IRITEC)
پیمانکار: شرکت ساخت و نصب صنایع و معادن پارس (PAMICCO)
شروع و خاتمه: مرداد ماه 1385 تا شهریور ماه 1389
محل اجرا: ایران – استان یزد – کیلومتر 20 جاده اردکان_نائین- مجتمع گندله سازی اردکان

توضیحات پروژه

شركت آهن و فولاد غدير ايرانيان با هدف توليد 800 هزار تن آهن اسفنجي در سال احداث يك واحد احياء مستقيم غدير ايرانيان را به روش ميدركس و بصورت EPC به کنسرسیوم ایریتک – ایراسکو واگذار نمود.  محل احداث اين كارخانه کیلومتر 20 جاده اردکان – نائین در مجتمع گندله سازی اردکان مي باشد .

در آينده و پس از راه اندازي احياء مستقيم غدير ايرانيان بخش مهمي از گندله  توليد شده توسط كارخانه فوق الذكر معادل 2/1 ميليون تن در اختيار اين واحد احياء مستقيم جهت توليد آهن اسفنجي قرار مي گيرد .

عمليات اجرايي سيويل زود هنگام طي توافقنامه اي در تاريخ 8/5/85 توسط شركت پاميكو آغاز گرديد و كليه عمليات اجرايي سيويل احداث كارخانه طي قرارداد مورخ 10/9/86 به مدت 30 ماه به شركت پاميكو به عنوان پيمانكار واگذار گرديد. این پروژه شامل یک واحد احیاء مستقیم، واحد اکسید آهن و سیستم جمع آوری آهن اسفنجی و سیستم انتقال مواد از گندله سازی به کارخانه احیاء می باشد.

اقلام عمده احجام كار به شرح زير است:

عملیات خاکی                            142.000   متر مكعب

بتن ريزي                                  12.000     متر مكعب

ساختمانهای جنبی و صنعتی   5500      متر مربع