اطلاعات پروژه

کارفرمای اصلی: شرکت ملی فولاد ایران
کارفرما: شرکت بین الملی مهندسی ایران (IRITEC)
پیمانکار: شرکت ساخت و نصب صنایع و معادن پارس (PAMICCO)
شروع و خاتمه: تیر ماه 1393 تا اسفند 1399
محل اجرا: ایران – استان خراسان جنوبی –شهرستان قائن

توضیحات پروژه

هدف از این پروژه احداث کارخانه فولاد سازی در استان خراسان جنوبی در شهر قائنات در بخش نیم بلوک مجتمع فولاد قائنات به منظور تولید 800.000 تن تختال فولادی در سال می باشد.
این پروژه به صورت EPC به شرکت ایریتک از طرف شرکت ملی فولاد ایران واگذار گردیده است. باقیمانده عملیات اجرایی سیویل شامل احداث فونداسیونهای صنعتی ، محوطه سازی و همچنین ساخت ساختمانهای صنعتی و نیمه صنعتی به شرکت پامیکو واگذار گردیده است.
عمده واحد های عملیاتی این پروژه شامل :
1- واحد ذوب
2- واحد ریخته گری
3- واحد آهک
4- واحد اکسیژن
5- ساختان کنترل اصلی
6- ساختمانهای جنبی شامل اداری ، رستوران ، انبار و…